Dra Cristina Hernando Rovirola

Llicenciada en Medicina Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària
núm col 6342

Màster en Acupuntura. Acreditació en Acupuntura del COMB
Escolta Evolutiva (basat tècnica del Dr. Alfred Tomatis)
Doctorat en Metodologia de la Investigació Biomèdica i Salut Pública
Postgrau de control de símptomes en Cures Pal·liatives