Life Alignment

  Life Alignment: alliberament emocional des de la memòria cel·lular

    En el cos podem connectar amb les nostres emocions més profundes, alliberant l'energia que hem estancat per por de sentir. La connexió amb el cos ens porta a un espai meditatiu on tornem a ser creadors de la nostra energia vital, transformant els bloquejos que no necessitem més.
    Permetent el sentir des del cos, harmonitzem els pensaments amb les nostres emocions i accions. Mitjançant el test muscular, accedim a la memòria cel·lular, identificant en el cos els punts prioritaris que necessiten ser equilibrats en el pla físic-energètic i la origen emocional del bloqueig.
    Des del respecte i l'escolta amorosa, es creaun espai per alliberar les tensions físiques, emocionals i mentals harmonitzant el sentir amb el moviment la vida. Quan el flux d'energia estancada torna a circular, el cos respira i es revitalitza, la ment s'aclareix i el cor s'obre i es relaxa.
    La sessions poden ser individuals o grupals.www.life-alignment.es.