Medicina Funcional Digestiva

 
     En els darrers anys els metges hem assistit a una revolució en el nostre coneixement de l'ecosistema intestinal i de les conseqüències del seu desequilibri. Aquests coneixements, tanmateix, resten circumscrits a publicacions mèdiques en anglès i en francès, i encara no s'han obert pas a les nostres facultats de medicina i als nostres hospitals. Molta gent ha sentit a parlar dels probiòtics, i poc a poc es comencen a recomanar també a la Seguretat Social, però avui sabem que l'ecosistema intestinal és molt més complex, i els problemes de salut que pot generar molt més profunds, del que hauríem imaginat fa uns anys.

     L'intestí és la nostra major superfície de contacte amb el medi exterior. És la part del cos amb major densitat de ganglis limfàtics, l'espai on el nostre sistema immunitari aprèn a reconèixer i a reaccionar als patògens externs. És l'òrgan que determina la possibilitat d'absorbir, o no, els nutrients i micronutrients que fan funcionar el nostre organisme. És també el lloc on es fabrica la pràctica totalitat de la nostra serotonina, i d'aquesta manera condiciona el nostre estat anímic.

     Mantenir l'intestí en bones condicions ens apareix, en l'estat actual del nostre coneixement, com un requisit indispensable per poder gaudir d'una bona salut.