Medicina Integrativa

   La Medicina Integrativa es fonamenta en la visió del pacient d’una manera més àmplia i global, tenint en compte la persona amb el seu entorn i circumstàncies, no només la malaltia.

   Aquest nou punt de vista de la medicina ha resolt una inquietud professional: per què de vegades tractaments que són o haurien de ser adients per als pacients, no acaben de tenir l’efecte esperat?

    El nostre afany per investigar i trobar-hi una resposta ha marcat la nostra vida professional i ens ha acabat portant cap a la Medicina Integrativa.

   La Medicina Integrativa incorpora a la medicina convencional una sèrie de tècniques i teràpies complementàries encarades a restablir l’equilibri saludable de la persona, entenent el pacient com un tot. Es basa en el concepte de salut integral i incideix en la cura i l’atenció del pacient tant a nivell de cos com de ment i emocions, en funció de la seva pròpia realitat i de les condicions que l’envolten.

   Principis bàsics de la Medicina Integrativa:

  •  La relació entre pacient i metge en el procés de curació i la participació activa del pacient en aquest procés.
  •  L’ús dels mètodes convencionals i complementaris apropiats per tal de facilitar la resposta del cos per a la curació.
  •  Es tenen en compte els factors que influeixen en la salut-benestar i en la malaltia, incloent la ment, l’esperit, l’entorn que envolta el pacient i el propi cos.
  •  Se segueixen unes pautes on no s’ignora mai la medicina convencional i tampoc es deixa de criticar la medicina complementària, si cal.
  •  S'incideix en l’ús natural i la disminució d’intervencions invasives i agressives quan sigui possible.
  •  Es promoula salut i la prevenció de la malaltia, però el seu tractament també.

   La Medicina Integrativa es fonamenta en els tractaments holístics i, seguint criteris científics, combina diferents tècniques per tractar el pacient de forma global. Dins d’aquestes opcions terapèutiques, actuant a diferents nivells, hi tindríem: la Teràpia Neural, la Medicina Tradicional Xinesa, la Medicina Naturista, la Medicina Homeopàtica, la Fitoteràpia, l’Aromateràpia, la Nutrició, el Reiki, l’Osteopatia, el Ioga, el Qigong i la Reflexologia, entre d’altres.

   Tant als EE.UU. com a Anglaterra i a la resta d’Europa, la Medicina Integrativa té més acceptació, amb un reconeixement a nivell universitari. S’estudia tant a la facultat de medicina com en l’especialització, en màsters universitaris de diferents professionals de la salut (farmàcia, psicologia, odontologia, infermeria, naturopatia...) i a nivell científic, havent-hi centres dedicats a la recerca en l’àmbit de les teràpies naturals. Concretament als EE.UU. es cursa formació en aquest tipus de medicina complementària a la Universitat d’Arizona des de l’any 1997.